Wydrukuj tę stronę

Stypendium L’Oréal dla Kobiet i Nauki

Numer oferty

312/2014

Tytuł oferty

Stypendium L’Oréal dla Kobiet i Nauki

Miejsce/kraj

Polska

Język

polski

Instytucja

L’Oréal

Polski Komitet ds. UNESCO

Termin zgłoszeń

2 kwietnia do 31 maja 2014

Informacje na temat ewentualnej reedycji wiosną 2015.

Czas trwania

1 rok

Cel

Stypendia L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO przyznawane są co roku 5 wyjątkowym kobietom.

Polska filia Grupy L’Oréal przyznaje stypendia naukowe od 12 lat. Każdego roku program wyłania młode talenty, których przykład ma zachęcić następne pokolenia do wstąpienia na drogę nauki. Stypendystki podejmują wielkie wyzwania badawcze w dziedzinie m. in. medycyny, biotechnologii, biologii. Przez swój program L’Oréal pragnie wyrazić uznanie dla ich osiągnięć i zachęcić do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki.

Wymagania

Wymagania wobec kandydatek:

  • wiek kandydatek ubiegających się o stypendia nie powinien przekraczać 35 lat w przypadku doktorantek, a 45 lat - w przypadku kandydatek kończących pracę habilitacyjną;

  • o stypendia ubiegać się mogą kandydatki, które są w ostatnim roku realizacji pracy doktorskiej lub habilitacyjnej i potrafią udokumentować aplikacyjny charakter swoich badań;

  • dziedziny badań naukowych, w których przyznawane będą stypendia obejmują nauki o życiu

Szczegóły

Wysokość rocznych stypendiów wyznaczona została na:

  • 27.000 zł płacone w miesięcznych ratach w przypadku doktorantek;

  • 32.000 zł płacone w miesięcznych ratach w przypadku badaczek, będących na etapie pracy habilitacyjnej.

Selektywność kandydatów/ liczba dostępnych miejsc stypendialnych

W XIV edycji konkursu L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki ufundowane zostaną 2 stypendia doktoranckie i 3 stypendia habilitacyjne.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje dostępne w SCI oraz na stronach L’Oréal.

źródło: orealdlakobietinauki.pl

Materiały zamieszczone w serwisie System Doradztwa Stypendialnego Skrzydlate Studia chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

Instytut Aurea Libertas zezwala na bezpłatny przedruk artykułów pod warunkiem podania źródła artykułu.
Dla portali i serwisów internetowych: źródło: www.skrzydlatestudia.pl,
dla czasopism: źródło: System Doradztwa Stypendialnego Skrzydlate Studia www.skrzydlatestudia.pl.