Wydrukuj tę stronę

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży

Numer oferty

529/2014

Tytuł oferty

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży

Miejsce/kraj

Rosja

Język

Wg projektu, aplikacja w języku polskim

Instytucja

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Termin zgłoszeń

28 lutego 2014

Informacje na temat ewentualnej reedycji stypendium zimą 2015.

Czas trwania

4 do 14 dni

Cel

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014”. Będziemy wspierać i finansować projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów.

Tematy wiodące w edycji 2014:

  1. „I wojna światowa. Śladami naszych przodków”;
  2. „Dawne wierzenia ludowe w baśniach, legendach oraz współczesnej literaturze Polski i Rosji”;
  3. „Jedność Europy dla Polaków i Rosjan. 25 lat po zakończeniu zimnej wojny”;
  4. „Obraz sąsiada w kulturze. Polacy – Rosjanie: wzajemna percepcja”;
  5. „Propaganda w architekturze na przykładach Polski i Rosji”;

„Przyroda Polski i Rosji oraz metody jej ochrony”.

Wymagania

Konkurs skierowany jest w szczególności do szkół, uczelni wyższych, fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Adresatem projektów dofinansowywanych przez Centrum jest młodzież w wieku 13-26 lat uczęszczająca do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub szkół wyższych w Polsce i ich odpowiedników w Federacji Rosyjskiej.

Dotacje Centrum mogą uzyskać projekty, w których aktywny udział weźmie minimum po 10, zaś maksymalnie po 20 osób z każdego państwa partnerskiego (nie wliczając w to opiekunów). W projekcie powinna uczestniczyć zbliżona liczba osób z każdego kraju partnerskiego.

Szczegóły

Stypendium ma charakter dotacji na realizację projektu wymiany młodzieży.

Środki finansowe z dotacji celowej Centrom mogą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia grup młodzieży i ich opiekunów niezbędnych do zrealizowania przedsięwzięcia oraz poniesionych w trakcie trwania przedsięwzięcia. Nie dopuszcza się refundowania kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy o dofinansowania przedsięwzięcia ani po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest więc udział środków własnych wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu. W ramach wkładu własnego wnioskodawca pokrywa inne koszty, m. in.: wiz, ubezpieczenia, transportu lokalnego, biletów do instytucji kultury, pośrednika językowego, przewodnika.

Projekt zakładający wizytę grupy młodzieży polskiej w Rosji oraz grupy młodzieży rosyjskiej w Polsce musi zostać zrealizowany nie później niż do 15 listopada 2014 r.

Nie będą uznane za zgodne z celami konkursu przedsięwzięcia w zakresie podjęcia nauki, wyjazdy turystyczne, projekty komercyjne, udział w kursach językowych oraz wielostronna wymiana młodzieży.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje dostępne w SCI oraz na stronach Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

źródło:www.cprdip.pl


Materiały zamieszczone w serwisie System Doradztwa Stypendialnego Skrzydlate Studia chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

Instytut Aurea Libertas zezwala na bezpłatny przedruk artykułów pod warunkiem podania źródła artykułu.
Dla portali i serwisów internetowych: źródło: www.skrzydlatestudia.pl,
dla czasopism: źródło: System Doradztwa Stypendialnego Skrzydlate Studia www.skrzydlatestudia.pl.