Wydrukuj tę stronę

Fundusz im. Stanisława Estreichera dla studentów UJ

Numer oferty

391/2013

Tytuł oferty

Fundusz im. Stanisława Estreichera dla studentów UJ

Miejsce/kraj

POLSKA

Język

polski

Instytucja

Uniwersytet Jagielloński

Termin zgłoszeń

20 września 2013

Informacje na temat ewentualnej reedycji stypendium wiosną 2014.

Czas trwania

10 miesięcy

Cel

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs o stypendia naukowe z Funduszu im. Stanisława Estreichera na rok akademicki 2013/2014. Celem Funduszu im. Stanisława Estreichera jest udzielanie pomocy materialnej w formie stypendium pieniężnego dla wyróżniających się studentów stacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wymagania

Wymagania wobec kandydatów:

  • status studenta studiów stacjonarnych UJ, studiujących na II, III, IV i V roku (w przypadku Wydziału Lekarskiego - również na roku VI);

  • wysoka średnia z egzaminów za ostatni rok akademicki (min. 4,5).

Stypendium Funduszu im. Stanisława Estreichera przeznaczone jest dla studentów będących w trudnej sytuacji materialnej.

O przyznanie stypendium nie mogą się ubiegać studenci przebywający na urlopie dziekańskim.

Szczegóły

Stypendium ma charakter pomocy materialnej. Przyznawane jest na okres 10 miesięcy, z czego przynajmniej przez 6 miesięcy powinno być wykorzystywane w kraju.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje dostępne w SCI oraz na stronach Uniwersytetu Jagiellońskiego.

źródło: www.bi.uj.edu.pl

Materiały zamieszczone w serwisie System Doradztwa Stypendialnego Skrzydlate Studia chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

Instytut Aurea Libertas zezwala na bezpłatny przedruk artykułów pod warunkiem podania źródła artykułu.
Dla portali i serwisów internetowych: źródło: www.skrzydlatestudia.pl,
dla czasopism: źródło: System Doradztwa Stypendialnego Skrzydlate Studia www.skrzydlatestudia.pl.